Eesti Energia taastuvenergia juht Innar Kaasik ütles, et tuuleenergia toodangu kasvu on soosinud head tuuleolud 2015. aastal. „Hea toodangu juures on soodsa tuule kõrval sama tähtis korralik tuulegeneraatorite hooldamine ja opereerimine, mis on aidanud kõvema tuule ka suuremaks elektrienergia toodanguks muuta,“ lisas Kaasik.

Elektrisüsteemihaldur Elering on teatanud, et käesoleval aastal toodetakse Eestis kõigi tootjate poolt kokku suurem kogus tuuleenergiat, kui kunagi varem ehk üle 700 gigavatt-tunni.

Innar Kaasiku sõnul jätkab Eesti Energia oma tootmisportfelli mitmekesistamist, otsides uusi taastuvenergia tootmise võimalusi. „Lisaks tuuleenergiale toodame taastuvatest allikatest energiat Paide ja Valka efektiivsetes koostootmisjaamades ning Linnamäe ja Keila-Joa hüdroelektrijaamades. Narva elektrijaamade rekonstrueeritud energiaplokkides ja Auvere elektrijaamas on samuti võimalik toota taastuvenergiat kuni 50% ulatuses, kasutades põlevkivi kõrval biomassi," rääkis Kaasik ning lisas, et kokku on Eesti Energial võimekus toota ligikaudu 3 teravatt-tundi taastuvelektrit aastas, mis on lähedane poolele Eesti aastasele elektritarbimisele.

Hüdro- ja koostootmisjaamades tootis Eesti Energia 2015. aastal kokku ligikaudu 25 gigavatt-tundi elektrienergiat, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Lisaks toodeti Paide ja Valka koostootmisjaamades ka üle 63 gigavatt-tunni soojust.