Ehkki tänavu on enamik tööelu puudutavaid muudatusi seotud eelkõige töövõimereformiga, jagub uudiseid ka mujale.

Töötukassa näiteks hakkab maksma nn mobiilsustoetust inimestele, kes on töötuna arvel olnud üle poole aasta ja leiavad sobiva töökoha kodust kaugemal kui 30 kilomeetrit.