Erinevates foorumites levivad mitmesugused arvutamisvalemid ja lingid kalkulaatoritele, mis kokkuvõttes ajavad kasutajad veelgi suuremasse segadusse.

Maksu- ja tolliameti pressiesindaja Rainer Laurits rääkis Kasulikule, et ameti kodulehele ei ole tagastamisele või juurdemaksmisele kuuluva summa arvutamise täpselt valemit välja pandud, sest maksuarvestuses on palju erisusi.

"Täpselt valemit on keeruline anda, kuna tulumaksuarvestuses ja mahaarvamiste puhul on palju erinevaid erisusi, piiranguid ja nüansse," rääkis Laurits.

Ajakohastasime kaks näidet, mille varal saab näha, kuidas tagastamisele või juurdemaksmisele kuuluvat tulumaksu arvutatakse.

NÄIDE 1. Pere kahe lapsega. Abikaasad soovivad teha ühise tuludeklaratsiooni. Algandmed olid järgmised:

Naine:

aastane brutotulu: 2600
kinnipeetud tulumaks: 131.68
tasutud koolituskulud: 200
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 52
kinnipeetud töötuskindlustus: 41.60

Mees:

aastane brutotulu: 9000
kinnipeetud tulumaks: 1365.60
kohustuslik kogumispension: 180
kinnipeetud töötuskindlustus: 144

+ 2 last - 6a ja 9a

Maksu- ja tolliameti spetsialistid koostasid andmete põhjal näite ühise tuludeklaratsiooni arvutuskäigust:

Tulu kokku: 2600 + 9000 = 11 600

Maha arvamised:

Maksuvaba 2 x 1848= 3696
TKM 41.60 + 144 = 185.60
KPM 52 + 180 = 232
koolitus 200
lapse maksuvaba 1848
Kokku mahaarvamised: 6161.60

Maksustatav tulu: 11 600 - 6161.60 = 5438.40

Tulumaks sellelt 5438.40 * 20% = 1087.68 (summa, mis on siis 2015. aasta lõplik tulumaksu kohustus)

Tasutud tulumaks: 131.68 + 1365.60 = 1497.28 (aasta jooksul tasutud tulumaks)

Lõplik maksukohustus: 1087.68 - 1497.28 = -409.60

Seega on aasta jooksul tasutud rohkem tulumaksu ning enam makstud tulumaks 409.60 tagastatakse tuludeklaratsiooni esitanud pereliikme pangakontole.

--

NÄIDE 2. Üksik keskmist Eesti palka teeniv inimene. Isik soovib esitada üksikdeklaratsiooni.

aastane brutotulu: 12 000
kinnipeetud tulumaks:1944
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 240
kinnipeetud töötuskindlustus: 192

Tulumaksu arvutuskäik:

Tulud 12 000

mahaarvamised:

maksuvaba tulu 1848
kinnipeetud kohustuslik kogumispension: 240
kinnipeetud töötuskindlustus: 192
kokku mahaarvamised: 2280

Maksustatav tulu : 12 000- 2280 = 9720

Tulumaks sellelt: 9720 * 20% = 1944 (summa, mis on siis 2015. aasta lõplik tulumaksu kohustus)

Tasutud tulumaks: 1944 (aasta jooksul tasutud tulumaks)

Lõplik maksukohustus : 1944 - 1944 = 0

Kuna aasta jooksul oli tulumaks õigesti kinni peetud ja arvestatud ka jooksvalt igakuist maksuvaba tulu, siis ei saa midagi tagasi ega ka tule juurde tasuda.