Gunnar Oki eelmisel suvel avaldatud raportis Eesti kõrgharidussüsteemi tervise kohta nenditi, et kõigi edukate ülikoolide üks märksõnu on rahvusvaheline tudengkond. Siiski seati küsimärgi alla, kas ülikoolidel on kasulik kulutada raha välistudengitele, kes siit pärast diplomi kättesaamist lahkuvad.

Üks kauge maa esindaja aga maksab tõenäoliselt kinni paljudele välistudengitele tehtud kulutused. Nimelt lõi ta Tartusse väga suure potentsiaaliga ettevõtte.

Carlos Paniagua sündis ja kasvas Guatemalas. Arvutiteaduste bakalaureuse kraadi saigi ta oma koduriigis. Edasi õppida soovis ta aga välismaal. Viimasena jäid lauale Lõuna-Korea ja Eesti, Eestist täpsemalt Tartu ülikool. Ta otsustas siiski Eesti kasuks, sest siin oli programm, mis talle täpselt sobis. „Peale selle oli mul siin ees sõber Guatemalast, kes rääkis mulle siinsest elust ja ülikoolist. Ta oli siin rahul,” selgitab Paniagua.