Bloomberg on edetabeli koostamisel arvestanud järgmisi tegureid: arenduskulude osakaalu SKPs, tootmise lisandväärtust, tööviljakust, kõrgtehnoloogiliste ettevõtete arvu, teadlaste kontsentratsiooni, patendimajandust jne.