Hetkel varieeruvad mobiiltelefoni kasutamise reeglid vastavalt kooli eeskirjadele.

Jyväskylä leht Keskisuomalainen kirjutas kolmapäeval, et regulatsioone valmistatakse ette alg-, üldharidus- ja kutsekoolidele. Haridusameti koostatavad reeglid on universaalsed kõigile mainitud haridusasutustele ning piiravad nutiseadmete kasutamist koolis klassitundide ajal.

Ajalehe andmetel tutvustatakse regulatsioone koolidele juba sel kevadel, kuid haridusamet ei saa asutusi sundida nendega viivitamatult kaasa minema.
Vahetundides ning tunnitöövälisel ajal õpilaste nutiseadmete kasutamist reguleerida ei plaanita.

Soome Õpetajate Liidu arvates tuleks regulatsioone laiendada ka puhkehetkedele kooliruumides – seda siiski ennekõike nutiseadmetest illegaalse ja ebasobiva sisu kuvamisel, mis võiks häirida kaasõpilasi.

„Me oleme teadlikud, et mõned õpilased vaatavad vahetundides täiskasvanutele suunatud meelelahutust telefonidest või pildistavad ja filmivad kaasõpilasi ilma nende teadmata. Tihti postitatakse selline sisu ka veebi. Kui keegi see läbi kannatab või osutub kiusatavaks, peame me sekkuma,“ ütleb liidu kõneisik Nina Lahtinen artiklis.

Lahtinen lisab, et kui nutiseadmeid, olgu selleks telefon või mõni muu seadeldis, kasutatakse õppetöö toetamiseks, on see igati hea, kuid regulatsioonide näol saadaks tuge, et piirata õppetööd segama hakanud telefonide kasutamist.

Hea lugeja, anna kommentaariumis teada, kas ka Eesti koolides oleks õppetöö ja tähelepanuvõime parendamiseks tarvilik nutiseadmete kasutamist piirata.