Varasema aastaga võrreldes vähenes sadamate kaubamaht viiendiku ja raudteel ligi neljandiku võrra.
Ärileht võttis vaatluse alla veelgi pikema perioodi - ajavahemiku 1992-2015.