Kõige enam on plaanis koondada allmaa koristustöölisi (30) ja allmaa elektrilukkseppi (20). Töölepingute ülesütlemise aeg jääb vahemikku selle aasta märtsist aprillini, teatas töötukassa.

19. jaanuaril andis Viru Keemia Grupp töötukassale teada 370 inimese koondamisest, koos tänase teatega on ettevõttel plaanis kollektiivse koondamise käigus lõpetada töölepingud 508 töötajaga.

Töötukassale esitatud teate näol on tegemist esmase teavitamisega, millele järgneb vähemalt 15-päevane konsulteerimise ja lahenduste otsimise periood, mil täpsustatakse töölepingute ülesütlemise vajadus ja ulatus ning planeeritavad tegevused koondamise tagajärgede leevendamiseks.

Pärast seda esitab tööandja töötukassale täpsustatud andmed (mis võivad erineda esmastest andmetest) kollektiivse koondamise kohta ja annab teada, kuidas on läinud konsulteerimine ja lahenduste otsimine.

Ülesütlemisavaldused tohib tööandja töötajatele kätte anda alles pärast töötukassa teistkordset teavitamist. Töötajate töölepingud ei saa lõppeda varem, kui 30 kalendripäeva möödumisel sellest, mil tööandja töötukassat kollektiivsest koondamisest teist korda teavitas.