Finantsinspektsioon keeldus 2014. aasta detsembris AS-ile Ateka Resource makseasutuse tegevusluba andmast, kuivõrd ettevõttel puudusid piisavad vahendid ja kogemused, mis on vajalikud järjepidevaks tegutsemiseks makseasutusena, teatas inspektsioon.

Samuti ei pidanud finantsinspektsioon taotleja juhatuse liikme Anton Geri ja nõukogu liikmete Sergei Kirillovi ja Sergej Golubovi ärialast reputatsiooni laitmatuks.

Seda vaatamata asjaolule, et vastavad isikud olid varasemalt mõistetud kriminaalmenetluses õigeks kuritegeliku ühenduse organiseerimises, rahapesus, raamatupidamise kohustuse rikkumises, tegevusloata ja keelatud majandustegevusega tegelemises.

"Meie arvates ei peaks saama Eesti reguleeritud finantsturule isikud, kelle varasemad tegevused ei ole ausad ega usaldusväärsed ning kelle varasem majandustegevus on põhjendatult kahtlusi tekitav," ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler antud kohtuasja kommenteerides.

AS-il Ateka Resource on õigus esitada riigikohtule kassatsioon.

Äripäev on varasemalt kirjutanud, et Anton Geri, Sergei Kirillovit, Sergei Golubajevit, Andrus Kochi ja nendega seotud Tallinna Kaupmehe tänava korterisse registreeritud valuutavahetusfirmat Ateka Resource süüdistati 2013. aastal selles, et nad keerukate skeemide ja välisfirmade abil pesid puhtaks ning lasid Eestis käibele üle 64 miljoni euro teadmata päritolu raha.

Kohus leidis toona, et kuigi süüdistuses kirjeldatud süüdistatavate käitumises on tuvastatavad mitmed rahapesu kuritegudele iseloomulikud tunnused, pole nõutavat eelkuriteo sündmust ning seega ei saa kohtualuseid rahapesus süüdi mõista.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid