Tollel aastal toetas riik maapiirkondades kojukannet kokku 1 278 000 euroga, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

"Selleks, et ajalehed ja ajakirjad jõuaksid mõistliku hinnaga ka hõredama asustusega maapiirkondadesse, hüvitab maksumaksja osaliselt nende kojukannet. Eesti Posti kaudu jõuab toetus edasi ajalehtede kirjastajateni, kellele Eesti Post esitab maapiirkondade kojukande eest väiksemad arved," sõnas majandusminister Kristen Michal.

"Euroopa Komisjon jõudis riigiabi uurides järeldusele, et 2012. aastal ületas riigi poolt kojukande toetuseks makstud summa mõistliku kasumi määra ning Eesti Post maksab seetõttu ligi 125 tuhat eurot riigile tagasi," lisas ta.

„Lubatud piires toetame kojukannet ka alanud aastal. 2016 aastal kokku ligi 1,28 miljoni euroga. Riigiabi mittelubatavuse probleemi vältimiseks on uues lepingus Eesti Postile loodud raamistik, et kui kasumlikkus koos riigi toetusega ületab Euroopa Komisjoni lubatud piiri, siis teeb Eesti Post vastavad tagasikanded,“ ütles Michal.

Komisjon lubab postivaldkonnas riigiabi andmist, kuid seejuures kontrollib, et riigiabi ei annaks konkurentsipõhistel turgudel eelist, makstes universaalse postiteenuse osutajatele ülemäärast hüvitist või rakendades muid meetmeid.

Euroopa Komisjon on Belgia Posti kohtulahendi põhjal kehtestanud perioodika kojukande mõistliku kasumi määraks 7,4%, kuid 2012. aastal oli Eesti Posti kojukande teenuse kasumimäär suurem. 2013. aastal oli riigi toetus teenusele samuti 1 278 000 eurot, kuid suuremate kulude tõttu tuli Eesti Posti kasumimäär maksimaalselt lubatust ligi poole väiksem.

Majandusminister kinnitas ka 2016. aasta perioodiliste väljaannete kojukandeks määratud toetuse, mis on sarnaselt varasematele aastatele 1,28 miljonit eurot. Uues lepingus on ka määratletud juba 7,4%-line kasumimäär ning kui kasum koos toetusega seda ületab, teeb Eesti Post vastavad tagasimaksed.