Lepinguga sätestati töötasustamise, töö- ja puhkeaja, sotsiaalsete garantiide ja muud regulatsioonid. Sõlmitud leping kehtib kuni 2016. aasta lõpuni.

Olulisima tähtsusega töötajate jaoks oli palgatõusu kokkulepe. Vastavalt allkirjastatud lepingule tõuseb töötasu keskmisest väiksema palgaga töötajatel, keda on ettevõtte töötajaskonnast ligikaudu pool. Nimetatud töötajate palk kasvab keskmiselt 5%.

Sulev Loo sõnul oli läbirääkimiste protsess ladus ning kokkuleppele jõuti konstruktiivselt. „Ühine huvi on, et töötajad tunneksid ennast hästi. Ettevõtte edu peitub inimeste pühendumuses, seega on meie eesmärk üks ja seesama - väärtustada inimesi," kinnitas Loo.

Oleg Tšubarov märkis, et kokkulepe on kasulik mõlemale poolele. „Töötajatele on kõige tähtsam palgatõusu küsimus, mille ka saavutasime," täpsustas Tšubarov.