VKG Oil koondab 214, OÜ Viru RMT 93 ja VKG Kaevandused 83 inimest. Kõige enam on plaanis koondada tehnoloogiaseadmete operaatoreid (129), allmaa koristustöölisi (26) ja tehnoloogiaseadmete lukkseppi (23). Töölepingute ülesütlemise aeg jääb vahemikku märtsist maini, teatas töötukassa.

Töötukassa jätkab tööpakkumiste vahendamise ja teavitusürituste (18.02, 25.02, 2.02, 3.03, 9.03) korraldamisega ettevõttes, samuti nõustame inimesi individuaalselt ning korraldame vastavalt vajadusele tööotsingu töötube. Aprilli alguses on plaanis ettevõttes korraldada veel üks töömess.

Koondamisteade käes, võib töötaja end soovi korral töötukassas registreerida koondamisteatega tööotsijana ja konsultandi juures nõustamisel käia. Koondamisteatega tööotsijal on vajadusel õigus juba enne töösuhte lõppu kasutada järgmiseid teenuseid: tööturukoolitus (erialaoskuste, arvuti-, keele- ja ettevõtluskoolitused), kvalifikatsiooni saamise toetamine (kutse- ja pädevustunnistuste, sertifikaatide, juhilubade jms saamisega seotud kulu hüvitamine), tööpraktika, proovitöö, psühholoogiline ja võlanõustamine, ettevõtlusega alustamise toetus äriplaani alusel.