„Arengufondi olulised tegevused säilivad ja võimalik, et nad paigutuvad ümber sobivamatesse kohtadesse,“ ütles fraktsioonide esindajatest koosnevat arenguseire töögruppi juhtinud majanduskomisjoni liige Maris Lauri.

Lauri rõhutas, et ühe võimalusena on arutatud uuringute üksuse loomist riigikogu juurde. „Diskussioonid ja läbirääkimised jätkuvad,“ ütles ta. „Kindlasti kaasame erinevaid osa- ja huvipooli.“

Koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga valmib töögrupi väljatöötatud põhimõtete alusel seaduseelnõu Arengufondi tegevuse ümberkorraldamiseks.

Lauri sõnul on eesmärk jõuda seadusmuudatusega valmis riigikogu kevadise istungjärgu jooksul. Seni jätkub Arengufondis SmartCapi juhtimisse erakapitali kaasamine, investeerimisportfelli üleandmine peale ettevalmistuste lõpetamist toimub Kredexile. Pooleliolevate seirevaldkonna tegevustega jätkatakse, kuid uute uuringutega ei alustata.

Töögrupp leidis, et uuringuid on riigile vaja arenguvõimaluste, aga samuti arenguväljavaateid ohustavate riskide tuvastamiseks. Töögrupi ettepanek on kaasata uuringute tegemisse Eesti parimad spetsialistid ja vajadusel ka välisspetsialistid. „On selge, et konkreetse tööde sisu ajas muutub ning seega on vaja kaasata väga erinevaid spetsialiste olenevalt uuritavast teemast,“ selgitas Lauri. „Seetõttu peaksid uuringud toimuma eelkõige projektipõhiselt.“

Valminud uuringuid tutvustatakse nii riigikogu istungil, komisjonides kui fraktsioonides, kuid veelgi olulisemaks pidas töögrupp, et neid tutvustataks avalikkusele kord aastas toimuval konverentsil, erinevatel seminaridel ja muudel üritustel.

Uuringute teadusliku kvaliteedi tagamiseks tuleb töögrupi arvates moodustada nõukoda, kuhu oleks kindlasti kaasatud akadeemilise taustaga inimesed. Uuringute tegevuskavade koostamisse tuleks kaasata Riigikogu majanduskomisjon, kes kinnitaks ka iseseisva üksuse eelarve.

Arenguseire küsimustega tegelemiseks loodi Riigikogus töögrupp, kuhu kuuluvad Reformierakonna fraktsioonist Maris Lauri, Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioonist Urve Palo, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist Ken-Marti Vaher, Keskerakonna fraktsioonist Mihhail Korb ja Vabaerakonna fraktsioonist Krista Aru.