Molycorp Silmet AS-i juhatuse esimees David O’Brock, mida saaks Eestis teha, et meie juba pikemat aega vinduv majandusseis paraneks?

Eesti peab meelitama sellist ettevõtlust, mis lisaks toodetele ja teenustele piisavalt väärtust, nii et palgatõus ei oleks enam ettevõtete lahkumise põhjus. Eesti ei tohiks olla Euroopas odava tööjõu otsijale esimene valik.

Milline roll on selles Eesti valitsusel?

Kui valitsus on otsustanud, et majanduse aluseks ei ole odav tööjõud, vaid lisandväärtusega tooted ja teenused, tuleb maksusüsteemi teha muudatusi selleks, et siia asuvaid ettevõtteid ei karistataks soovi eest oma töötajatele rohkem palka maksta.

Kas valitsus peaks Eesti majandust peenhäälestama ja maksuametile aina õigusi juurde andma või vastupidi – sekkuma tõhusalt ja otsustavalt maksusüsteemi reformimisse kui avaliku sektori kulutuste kärpimisse?

Esmatähtis on kehtestada sotsiaalmaksu lagi julgustamaks ettevõtjaid looma suurema palgaga töökohti ja meelitama siia välismaist tööjõudu, mis lõppkokkuvõttes lisavad majandusele rohkem kui nende võimalik makstav sotsiaalmaks. Mida rohkem on siin selliseid suurepalgalisi töötajaid, seda rohkem laekub üldist maksuraha ja valitsus saab endale n-ö lubada maksulae kehtestamist ja lõpuks ka sotsiaalmaksu langetamist.

Kui oleksite peaminister, siis mida esimeste sammudena ette võtaksite, et Eesti majandus taas kiiresti kosuma hakkaks?

Kui ma oleksin peaminister, ei laseks ma end haarata ebaolulistesse teemadesse, nagu praegu toimub. Väga lihtne: igal Eestis legaalselt elaval täiskasvanul peavad olema teistega samad õigused ja kohustused – eranditeta.

Kui parteid mõistavad, et tegelikult on vaja lahendada palju tõelisi küsimusi, kutsuksin ma nad ühise laua taha, et arutada riigi ees seisvaid tegelikke majandusprobleeme, ja keskenduksin vaid nendele küsimustele.

Millised oleksid maksureformi ettepanekud?

Valitsus peab näitama, et maksumaksjate raha kasutatakse targalt ja elanikele pakutavad teenused on samuti lisandväärtust loovad, mitte vaid bürokraatia nagu paljudes ministeeriumides praegu. Kahjuks ei ole bürokraadid huvitatud tugeva majanduse ülesehitamisest, vaid oma isikliku töökoha säilitamisest.

Millist maksu tõstaksite, millist langetaksite, millised kaotaksite, millised tekitaksite?

Tulumaksuvaba miinimumi tuleks tõsta. See on efektiivne maksusoodustus madalaima sissetulekuga elanikkonnale.

Säilitada tuleks lihtne ühetaoline (proportsionaalne) maksusüsteem. Mida keerulisem on süsteem, seda rohkem tekib erandeid, ja maksumaksjad, kes suudavad palgata parimad maksuadvokaadid, maksavad vähem.

Tuleks kehtestada sotsiaalmaksu lagi. See tekitaks Eestisse suuremapalgalisi töökohti.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid