Idee peaks lihtsal viisil lahendama mõnd valulist probleemi või muutma inimese elu mugavamaks ning erinevate valdkondade inimestest koosnev meeskond peab suutma selle ellu viia.

1. Idee peab olema koheselt arusaadav

Esmased otsused idee rahastamise osas tehakse meeskondade poolt esitatud taotluste põhjal, seega on kõige olulisem sõnastada oma maailmamuutev idee võimalikult arusaadavalt. Mõne lausega peab olema öeldud, miks, kellele ja kuidas? Oluline on ka idee unikaalsus ehk millist probleemi see lahendab?

2. Asjatundlik meeskond

Ainuüksi geniaalsest ideest ei piisa, keegi peab selle ka reaalselt ellu viima. Praktika näitab, et kui üks inimene suudab mingile (tihtipeale iseenda) probleemile näha head tehnilist lahendust, siis turunduse või müügi vallas võib tal kompetentsidest puudu jääda. Või teistpidi - kui Sul on hea idee ja kliendid, peab olema meeskonnas vähemalt üks kaasasutaja, kes suudab tehniliselt ideed teostada Seetõttu koonda enda ümber meeskond, kes suudaks toote edukalt maailmaturule viia.

3. Näita pühendumust

Idee hindajad peavad oluliseks, et meeskond on ihu ja hingega asja juures. Kuhu on meeskond praeguseks oma idee arendamisega jõudnud? Parimal juhul on peetud läbirääkimisi potentsiaalsete klientidega, kes on andnud lubaduse toodet testida ja kasutada. Loomulikult ei eelda keegi, et meeskonnaliikmed jätaksid päevapealt oma senise palgatöö, kuid ekspertkogu peab nägema, et meeskond on valmis tootele pühenduma ja seda ka oma vaba (une)aja arvelt.

4. Tunne oma turgu

Selleks, et oma toodet/teenust edukalt müüa, tuleb kaardistada sihtrühm, kes oleksid valmis seda ostma ja millise hinnaga - kui suur on potentsiaalsete klientide arv? Kui Sinu tootel oleks reaalsuses vaid üksikud tarbijad või selle hind kujuneks suuremale osale kättesaamatuks, ei näi see kuigi perspektiivikas. Uuri, kas samas valdkonnas on juba tegutsemas konkurente ja mille poolest Sinu toode olemasolevatest erineb? Mis on see „miski“, miks peaks just Sinu toodet tarbima?

5. Hinda oma rahavajadust realistlikult

Prototroni toetusega saab meeskond luua oma esmase käega katsutava prototüübi, seega pane kirja 5-7 peamist kulurida, mille jaoks plaanid toetust kasutada (soovitavalt toote kokkupanekuks vajalike osade ostmiseks või allhankimiseks) ja millisel määral saab meeskond ise rahaliselt panustada? Kas oled plaaninud kaasata teisi rahastusi (EAS, Arengufond, KredEX, ESTBAN, BuildIt, Ajujaht jne.)?

6. Aeg on raha

Mida kiiremini valmib esmane prototüüp, seda kiiremini jõuab ka esimeste maksvate klientideni seda müüma. Jaga idee elluviimine ajaliselt mõõdetavateks etappideks, nii oskad ka meeskonna tegemisi paremini planeerida. Sõltuvalt toote/teenuse keerukusest võiks sellega turule jõuda aasta jooksul peale prototüübi valmimist.

7. Proovida tasub alati

Õnnestumiseks on tihtipeale vaja kogeda ka ebaõnnestumisi. Edu jaoks tasub kaasata mentoriteks need, kes on samal teel varem käinud. Prototroni eksperdid annavad kõikidele ideedele tagasisidet, kuidas arendada oma ideed edasi, kui plaan on alles mõtte tasemel, kuid idee väärib elluviimist. Tugevatele meeskondadele annab Prototron lisaks rahale mentorluse, inkubatsiooniprogrammi, juriidilist ja turunduslikku nõu, täiendavaid investorkontakte jms.

Taotlusi ootab Prototron kuni 15. märtsini kella aadressil: www.prototron.ee.