Eelnõuga täiendatakse maksukorralduse seadust sättega, mille kohaselt on riiklike maksude maksuhalduril põhjendatud taotluse alusel õigus saada riigi andmekogust maksuõigusrikkumise riski hindamiseks tasuta vajalikke andmeid. Maksuhaldur võib riigi andmekogu haldajalt küsida üksnes teavet, mis on vajalik maksuõigusrikkumise riski hindamiseks.

Maksukorralduse seadusesse lisatav säte ei anna maksuhaldurile õigust valimatult küsida teavet kõikidest riiklikest registritest. Nagu eelpool märgitud, peab riiklikest registritest küsitav teave otseselt olema vajalik maksuõigusrikkumise riski hindamiseks.

Peamised registrid, kust vastavat infot muudatuse jõustumisel maksuhaldur küsima hakkaks on äriregister, liiklusregister, kinnistusraamat ning maaregistri tehingute andmebaas.

Vastavad selgitused on rahandusministeerium saatnud ka Eesti Patsientide Liidule.

Rahandusministeerium saatis oma kommntaari vastuseks Äripäevas ilmunud ja Ärilehe refereeritud advokaat Marelle Leppiku arvamusloole "Maksuamet õngitseb salateavet", mille kohaselt võib maksuamet saada põhjendatud taotluse puhul ligipääsu informatsioonile, mida arstid on kohustatud saladuses hoidma.