Kui esimest korda Nordica uut märki meedias nägin, arvasin, et see on halb nali, kuid kahjuks see nii ei olnud. Oma üllatust teistega jagades, selgus, et minu rahulolematust jagavad ka mitmed hinnatud kolleegid.

Teiste agentuuride ja disainerite töö pälvib harva niivõrd ulatusliku tähelepanu, veel harvem negatiivse. Antud juhul on põhjus väga lihtne: see on äärmiselt oluline märk nii terve Eesti kui eesti disaini jaoks, olles laias maailmas meie graafilise disaini taseme esimeseks tutvustajaks ja saadikuks. Seda vastutust silmas pidades on lausa patt avalikustada niivõrd kehva tasemega logokavandit nagu seda on "kiili" logo.

See ei ole vilets mitte ainult oma kehva ideelise poole pealt, vaid see on ka ebaprofessionaalselt viimistletud ning lõpuni läbimõtlemata. Tüpograafia ehk teksti osa on paigast ära ega tööta nii, nagu see peaks ühe lennufirma puhul olema. Sõna “Nordica” ei ole tasakaalustatud ja selle sisse lõikab häirivalt “kiili” märk, mis mõjub justkui külalisena teiselt planeedilt. Elementaarne töö tähevahedega on tegemata ning ligadi-logadi. Valitud logo font ise on nõrk ja püüab olla liiga moodne.

Ka "kiili" märk ise ei ole piisavalt hästi graafiliselt esitletud. Esiteks ei ole stililiseeritud "kiil" enam kiililik ja on tekkinud teravate nurkadega ja kribu-krabuks kokku tõmbuv tegelane, mis on pigem illustratsioon. Tõepäratust lisab seegi, et looduses ei kattu kiili tiivapaarid kunagi, sest vastasel korral oleks ta lennuvõimetu. Seega on tegu mingi muu senini tundmatu liigiga.

Märk tundub olevat "läbi joonistamata" ning joontevaheline ruum ja kokkupuutekohad ei ole tasakaalustatud, tekitades visuaalselt tömbi joonte kokkujooksmise. Teisisõnu on logomärgis liialt elemente ja detaile ning need ei ole perfektselt paigas ja osavalt välja toodud. Tekib graafiline müra ning ilutsemine, mis pole brändingu aspektist vaadates ühele korralikule lennufirmale sobilik. Säärane logomärk ei näita selgust, puhtust ega usaldusväärsust. Lisaks ei sobi "kiili" märk ega Nordica kiri perfektselt kokku.

Kõige kentsakam on aga asjaolu, et kui internetiotsingusse kirjutada "drangonfly logo", leiab äravahetamiseni sarnaseid märke sadade viisi.

Juba see tõestab, et "kiili” ehk "drangonfly" temaatika on üle maailma väga äraleiedratud ning sarnast logokombinatsiooni kasutavad juba ekstreemsporditarvete tootjad, ilukirurgid, turvafirmad.

See tekitab küsimuse, kas disainerid ise ei teinud uuringut enne selle ideega edasi töötamist? Puudub ju igasugune originaalsus!

Nordica graafiline lahendus oleks olnud kena mingi väiksema firma voldikuna, kuid mitte ühe riigi lennufirma brändingu osana. Igaüks võib kujutleda ennast välismaalase olukorda ja mõelda, kas “kiil” ja kiri “Nordica” tekitavad tal seose Eesti või ükskõik millise teise riigiga.