Täna esitletud Tööstuspoliitika Roheline Raamat sisaldab ettevõtlusminister Liisa Oviiri sõnul pikaajalist, aastani 2030 ulatuvat strateegiat Eesti tööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks, teatas Mainor ajakirjandusele.

“Teistest riikidest saadud kogemuste põhjal seadsime prioriteetideks sektorid, kus Eesti on end tõestanud ning meie toodangut hinnatakse – puidutööstus, masinatööstus, elektroonikatööstus,” selgitas Oviir ning lisas, et Eestil on tugev kompetents ka keemiatööstuses ning regionaalsemas mõttes ka ehitusmaterjalide- ja toiduainetetööstuses.

Ettevõtlusministri sõnul on Eesti töötleva tööstuse lisandväärtus inimese kohta viimastel aastatel peatunud. “See tähendab, et meid ootavad ees struktuursed muutused,” tõdes Oviir. “Meid ootavad ees väljakutsed, mis puudutavad ettevõtete koostööd, tööjõu vähenemist, eksporti, tootearendust ja tootmise jõulist arendamist.”

Suurima murekohana tõi Oviir välja tööstuse ning teadus- ja arendustegevusega seotud asutuste vähese koostöö. “Selle nimel tuleb teha tõsist tööd, et tõsta kutsehariduse ja rakenduskõrghariduse populaarsust ning viia teadmine kaasaegses tööstuses töötamise väljavaadetest tulevaste õppuriteni – kaasaegne tööstus on puhas, vaikne, kõrgtehnoloogiline ja sealsed töökohad pakuvad arenemisvõimalust ning väärilist palka,” märkis Oviir.