Tarbijakaitseamet teatas täna, et neile on laekunud mitmete tarbijate pöördumised, mis on seotud AS TEA Kirjastuse väljaantava „TEA entsüklopeedia" tellimise ning lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisega. Amet kinnitas, et tarbijal on olulise lepingurikkumise puhul õigus lepingust taganeda, antud juhul võimalus valida, kas küsida raha tagasi veel ilmumata või kõikide komplekti kuuluvate teoste eest.

15.veebruaril algatas Harju maakohus Tea Kirjastuse saneerimismenetluse. Tomingas tõdes, et kirjastus tegutseb rangelt saneerimisseaduse ja kohtu määratud saneerimiseksperdi juhiste alusel.

Samuti kinnitas ta, et ettevõte on tarbijakaitseameti selgitusnõudele vastanud juba 21. märtsil ning sellega ametit saneerimismenetluse algatamisest ja entsüklopeedia tellijatega seonduvast informeerinud.

"Tarbijakaitseameti tänane pressiteade on põhjustanud kahetsusväärse olukorra, kus meedia vahendusel on laia avalikkuseni jõudnud ekslikult mõistetav sõnum, mis on toonud kaasa häiritud tellijate massilise pöördumise Tea Kirjastuse poole ja põhjustaud tellijatele asjatuid ebamugavus, halvates samas täielikult kirjastuse töö ja seades ohtu kogu saneerimisprotsessi. Tarbijakaitseametiga ei ole Tea Kirjastus täna ühendust saanud,“ seisab Silva Tominga allkirja kandvas teates.

„Tea kirjastus kinnitab, et annab omalt poolt parima saneerimismenetluse õnnestumiseks ja palub ka „TEA entsüklopeedia“ tellijate ning avalikkuse mõistvat suhtumist,“ kinnitas Tomingas.