Nortali tegevjuhi ja asutaja Priit Alamäe sõnul on ettevõte vaatamata üldisele majanduse jahtumisele suutnud tänu suure mõjuga projektidele enamikel Nortali sihtturgudel äri kasvatada.

Alamäe toob välja arenduse Omaanis, mis võimaldab registreerida ettevõtte kolme minutiga; iga-aastaselt 2,7 miljonit tonni tooteid jaotava Neste logistikasüsteemi arenduse Soomes, mis parandas informatsioonivahetuse protsesside täpsust ja kiirust, ja digiloo ja haigla haldussüsteemide arenduse Leedus, mis hõlmab 32 haiglat ja loob sujuva informatsioonivahetuse patsientide, haiglate, apteekide ja tsentraalse süsteemi vahel.

„Nortali koostöö Eestis nii ministeeriumite kui ka valitsusasutustega, mida peetakse maailmas kõige efektiivsemaks nii toetuste andmise korraldamises kui ka selleks vajaminevate analüüside ja kontrollide läbiviimises, jätkus ka eelmisel aastal. Samuti aitasime tõsta erinevate avaliku ja erasektori klientide efektiivsust, rakendades FlairPoint dokumendihalduse, MS CRM-i, ASPROVA lean management'i ja StaffLogic ressursiplaneerimise lahendusi," ütles Alamäe.

Eelmist aastat võib Alamäe sõnul pidada Nortali jaoks ka muutuste aastaks. „Võtsime möödunud aastal teadliku sihi arendada strateegiliselt lisaks tarkvaraarendusele ka ärikonsultatsioonide suunda.

Arvestades, et Nortal on üles ehitanud umbes kolmandiku Eesti e-riigi lahendustest ja juurutanud suure mõjuga ärikriitilisi süsteeme mitmetes teises Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika riikides, on ärikonsultatsioonid nende kogemuste pinnalt kujunenud loomulikuks ja vajalikuks osaks terviklikust teenusest, mida oma klientidele pakume. See on oluline, kuna suure mõjuga ühiskondlike muudatuste tegemine ei piirdu tarkvaraarendusega - tegu on keeruliste protsessidega, kus kõigepealt tuleb luua vajalik seadusandlik keskkond ja lisaks ka teadlikult muutusi juhtida," lisas Alamäe.