Esimese sammuna kiitis valitsus heaks RESi eelarvepositsiooni eesmärgid - kevadisele majandusprognoosile tuginedes planeeritakse järgmiseks aastaks 0,2-protsendist struktuurset ülejääki SKPst ning edaspidi eelarvetasakaalu.

2014. ja 2015. aastal oli Eesti riigieelarve väikeses ülejäägis, kahe aasta peale kokku ulatus nominaalne ülejääk 120 miljoni euroni. Peaminister Taavi Rõivase sõnul soovib valitsus jätkata tasakaalus eelarvepoliitikaga, sest see suurendab Eesti majanduskeskkonna konkurentsivõimet.

Valitsuse prioriteetideks riigieelarve strateegias on Eesti julgeoleku tugevdamine, majanduskasvu edendamine, vähekindlustatud inimeste toetamine ja riigi valitsemise ning kohaliku halduse reformi läbiviimine.

Ministeeriumide lisataotlusi arutades keskendutakse eelkõige prioriteetidega seotud tegevustele, lisaks arutatakse ka muid olulisi pikaajalise mõjuga lisataotlusi. 2017. aastast hakkab juba varasemate kokkulepete alusel kehtima ka mitu olulise eelarvemõjuga muudatust – näiteks tõuseb maksuvaba tulu, langeb sotsiaalmaks, rakendub madalapalgaliste tulumaksutagastus ja kasvavad peretoetused.

Riigi eelarvestrateegia eelnõu valmib aprilli lõpuks. Riigi eelarvestrateegia alusel jätkavad ministeeriumid 2017. aasta riigieelarve
välja töötamist, mida valitsus arutab kabinetinõupidamistel sügisel.