"Kahjuks on tekkinud olukord, kus meie pakutavat tööalast tegevust on rangelt piiratud ja kohati lausa keelatud. Meie poolt on alati täidetud kõik velotaksondusega seotud ja Tallinna linna poolt väljaantud nõuete täitmised ning me oleme alati püüdnud omalt poolt täita korrektselt kõiki linna poolt esitatud nõuetealaseid kohustusi. Vaatamata kõigele sellele kehtestati meie suhtes linna poolt 15.08.2015 uute reeglitega sätestatud piirangud vanalinna alasse sisse sõitmiseks," kirjutas Jevsejeva MKM-ile.

"Olime suhelnud Tallinna linna ametnikega ning olema saavutanud nende põhimõttelise poolehoiu ja mõistmise selles osas, et velotakso teenus kui selline oleks meie linnale pigem kasuks kui kahjuks.

Oleme täielikult nõus sesukohaga, et antud teenuse pakkumine peaks olema reglementeeritud riigivõimu poolt, sh. peavad olema vastu võetud sedauste muudatused, mis aitaksid antud valdkonnas tegevust seadistada ja reguleerida.

Kahjuks Tallinna linn pole pädev looma ja vastu võtma antud seaduste muudatusi ning selliste seaduste väljatöötamine sõltub eeskätt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist," seisab kirjas.

Seega keelas Tallinna linn velotaksodega sõitmise vanalinnas ning nõuab nüüd ministeeriumilt vastava seadusemuudatuse väljatöötamist, mis velotaksosid uuesti vanalinna lubaks. Ministeeriumi pressiesindaja sõnul on Ecotakso pöördumine niivõrd värske, et pole jõudnud veel seisukohta kujundada, kas vaja on tõepoolest täiendavat regulatsiooni või piisab liiklusseaduses juba sätestatust.