Ragno kirjutab, et seni, kuni leidub inimesi, kes tõsimeeli arvavad, et vallavalitsus ei tohi ühestki inimesest jääda kaugemale kui kümmekond kilomeetrit, seni on võimul olemas vabandus kogu seda ametnikearmeed ülal pidada. "Sama asi ka keskvõimuga. Põhimõtteliselt võiks omavalitsustest, maavalitsustest ja ministeeriumitest julgelt kaks kolmandikku koondada ja mitte midagi ei juhtuks. Praegu on meil mingeid kummalisi juhte, nõunikke ja spetsialiste lademes, samas kui sotsiaaltöötajaid ning pedagooge napib," ütleb Ragno.

Talle sekundeerib pika tähe- ja numbrikombinatsiooni taha peitunud kommentaator. "Olen täielikult nõus ja samal arvamusel, aga mida need 2/3 tegema hakkavad? Meil on tegelikult tööpuudus. Kuigi tööpakkumiskuulutusi on kõik kohad täis, siis tegelikkuses kandideerib inimesi kordades rohkem ja isegi arvestades seda, et osad lihtsalt otsivad uut töökohta. Paljud on olnud sunnitud minema Soome või mujale,et elamisväärset palka teenida . Ühesõnaga, tegelikult on asi mäda igast otsast," arvab kommentaator.

Ragno lisab, et osa ametnikke annaks koolitada näiteks sotsiaaltöötajateks, keda meil on kohati hädasti vaja. "Politseinikke, päästetöötajaid, arste, õpetajaid, lasteaiatöötajaid jne on vaja. Juhte, kes kõigist nimetatutest rohkem palka saavad ja vabandusi välja mõtlevad, miks neid töötegijaid rahapuudusel koondama peab, ei ole meil vaja," on ta veendunud.

Delirium tremensi nime taha varjuv inimene kirjutab, et suur osa sellest "ametnikeriigist" tundub vägisi Soome kogemuste omandamise ja elluviimise tulemusena. "Soome võiks sellised ülejäävad ametnikud tõesti saata, et nad seal näeks, kui hullude ideede peale seal ollakse oma aastakümnete pikkuse laristamise tulemusel sunnitus jõudma. Nimelt ollakse plaanimas töötuid sundima tööpakkumisi vastu võtma isegi siis, kui saadud töö eest saavad sissetulek jääks eelnevalt saadud toetustest/abirahadest väiksemaks. Meie ametnikele oleks see parajaks praktiliseks õpetuseks sellel teemal, mida nad teistele kaela määrida üritavad," kirjutas kommentaator.

Maramo pakub, et tööstus, metsandus, prügimajandus, linnahooldus jne ootavad innuga neid tublisid eksametnikke tõeliselt kasulikku tööd tegema ja meie majandust elavdama.

PersonaGrata007 nendib, et Eestis ollakse ahned kohe maksustamata käivet, ootamata ära tulu või ei arvestata näiteks seda, kas tulu teenitakse laenuga ostetu või kingiks saadu pealt.

Anonymus võttis vaevaks ja kirjutas Alamäe intervjuule pikema kommentaari. Ta alustab selles, et Eesti ei ole enam üldse ettevõtluseks eriti sobilik koht oma maksupoliitika, bürokraatia ega oma tööjõu võimekuse poolest. Tööjõudu on küll võimalik koolitada, aga koolitatud tööjõud kolib sobimatust keskkonnast lihtsalt minema.

"Ettevõtjad on majanduslikult mõtlevad inimesed, kes suudavad suhteliselt kiirelt kokku arvutada, et siin ei ole mõtet mitte ühtegi suuremat ettevõtet hoida. Erandiks on ainult siseturu teenindamine. Meil on esiteks tööjõumaksud Euroopa pea kõrgeimad, ainult Itaalias on need kõrgemad, lisaks on siin kõik hinnad väga kõrged alates kinnisvara ja rendihindadest. Lisaks on meil väga kesine tugiteenuste võrgustik. Kuigi see ei peaks nii olema, sest oleme geopoliitiliselt transiitmaa, kuid me ei kasuta neid võimalusi ja paljud ettevõtted ei saa siin mõistlikel tingimustel kätte enda toimimiseks vajalike toormeid ja teenuseid," kirjeldab kommentaator.

Tema sõnul on Eestis praeguses poliitilises olukorras ettevõtet mõtet omada ainult välisettevõttel, sest riik lubab siit kogu kasu maksuvabalt välja kantida. "Igale mõtlevale inimesele peaks selge olema, et miks ja milline riik sellise olukorra loob. Kellele ei ole selge, siis vihjeks, et sellised olukorrad on loodud eesmärgiga ikka ise riigist maksuvabalt ja karistamatult raha välja kantida," märgib Anonymus.

"Ja enamustele ettevõtjatele on ka selge, et riik tegelikult ei taha siin mingit ettevõtlust ja takistab seda enamasti täiesti põhjendamatult igal kokkupuutel. Uskuge, praegusel riigil on plaan oma tulusid hoopis mujalt, kui maksumaksja või ettevõtja taskust saama hakata ja see peegeldub ka nende suhtumises maksumaksjasse ja ettevõtjasse,"

Anonymus ütleb, et võiks jaburatest näidetest, kuidas riik ja selle ametnikud ettevõtlust takistavad, terve raamatu kirjutada. "Kui Hiina toetab oma ettevõtete eksporti sellega, et Hiina riiklik postifirma postitab kuni 250g pakid tasuta üle maailma, kui postituse sisuks on Hiina toodang, siis meie riigi arusaam ettevõtluse toetamisest on selline, et imporditavate kaupade puhul maksustatakse ära isegi väljaspool riiki osutatud postiteenused ja nende pealt välisriigile makstud maksud," kritiseerib kommentaator.

Teist nii ülbet ja kuritegeliku riiki tema ei teagi, kes maksustaks teises riigis osutatud teenuseid ja isegi teisele riigile makstud makse. "Selline riigi moraalsus näitab, et siin ei ole sobivat ettevõtluskeskonda ettevõtetele, kes üritavad mõnda toodet või teenust pakkuda võrdsetes konkurentsitingmiustes ja mõistlikus maksu - ja bürokaatiakliimas. Siin on loodud kõik tingimuseks karistamatuks valgekrae kuritegevuseks, maksupettusteks, rahade kantimiseks ja muuks seda tüüpi "ettevõtluseks"," on Anonymus kuri.

Ta lisab, et mingitel IT teemadel ei ole Eestisse asja, kui just mingit laadi küberkuritegevusega ja e-kantimistega ei ole plaanis sahkerdama hakata. "Kui siin ka mõni Skype leiutatakse, siis mõistusega ettevõtjad kolivad oma Skype siit sellisest kuritegelikust ettevõtluskliimast minema, kus nad muidu lihtsalt esimesel võimalusel riigi osalusel paljaks riisutatakse või nende ideed ära varastatakse vms.," lõpetab kommentaator.

Olee ütleb, et Eestis on stagnatsioon, ka IT-alal, Swedbanki kontorites ei ole enam makseautomaate, kuid rahvusvaheliste IT-ettevõtete asutamisest on tähtsam kohaliku majanduse arendamine, et importkaupade asemel kauplustes oleks rohkem kohalikke kaupu sealhulgas toidukaupu.

"Kõige tähtsam on haldusreform, mille peamised eesmärgid peaksid olema elatustaseme kiire tõstmine, inimõiguste, sealhulgas võrdse kohtlemise, kindlam kaitsmine. Praegu kohalikud omavalitsused järgivad põhiseaduse asemel kohalike volikogude absurdseid määrusi, mille järgi vähekindlustatud inimesed, näiteks pensionärid, kellel on püsivad madalad vanadus- või töövõimetuspensionid, toimetulekutoetuse või täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks igal kuul peavad esitama: avalduse, eluaseme kommunaalmaksete arve (arved eluaseme hädavajalike remondi kulude kohta jäetakse arvesse võtmata), perearsti tõendid haiguste kohta, tõendid perearsti poolt määratud ravimite, polüvitamiinide jt toidulisandite kohta ja nimelised arved ostude kohta apteekidest. Sellise bürokraatliku sotsiaalpoliitikaga rikutakse vähekindlustatud inimeste õigust eraelu puutumatusele," arvab Olee.