Nordeconi aktsionäridele kuuluv majandusaasta puhaskasum on 179 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku ligi 10,8 miljonit eurot.

Juhatus teeb ettepaneku maksta dividendideks 923 000 eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta ja mitte teha eraldisi reservkapitali.

Ühtlasi on nõukogu oma otsusega teinud aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku aktsiakapitali vähendamiseks aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel kokku summas 923 000 eurot.