Eleringi 2015. aasta aruande järgi oli ettevõtte puhaskasum toona 15 miljonit eurot. See tähendab, et Eleringi kasum kasvas esimeses kvartalis 2,8 miljoni euro ehk ligikaudu 19 protsendi võrra.

Tulud suurenesid võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 6,4 miljoni euro võrra. Kasvu põhjusteks olid bilansiteenuse mahtude kasv, suurem elektri ülekanne seoses külmema talvega ning EL-i põhivõrguettevõtjate vahelise kompensatsioonimehhanismi tulude suurenemine, teatas Elering.

Ärikulud kasvasid 3,5 miljoni euro võrra peamiselt seoses suurema koguse ostetud bilansienergiaga, aga ka elektri ülekande kasvust tingitud võrgukadude suurenemisega. Finantskulud jäid eelmise aastaga võrreldes samale tasemele ning puhaskasum suurenes 2,8 miljonit eurot.

Rahavoona äritegevusest laekus 29,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 4,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituludena laekus 3,0 miljonit eurot. Seega oli neto rahavoog investeerimisest kokku 1,2 miljoni euroga miinuses. Finantseerimisega seotud rahavooge esimeses kvartalis ei olnud.

Eleringi varade kogumaht oli kvartali lõpu seisuga 884,0 miljonit eurot ning omakapital 347,2 miljonit eurot.

Elering on sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on tagada Eesti tarbijatele kvaliteetne energiavarustus.

Selleks juhib, haldab ja arendab ettevõte siseriiklikku ja ülepiirilist energiataristut. Oma tegevusega tagab Elering tingimused energiaturu toimimiseks ning majanduse arenguks.