Kui eelmise aasta kevadel teenis Helm 4600 eurot, siis tänavu 1. aprilli seisuga oli ta palganumber 5800 eurot.

"Marek Helm on maksu- ja tolliameti tööd järjekindlalt efektiivsemaks muutnud. Varasemalt vaid kontrollfunktsioonile pühendunud tegevusele, on tänaseks juurde tulnud selge nõustav tugi. Amet on näidanud häid tulemusi maksude kogumises ja võitluses maksupettustega ning seda on märgatud mitte ainult Eestis, vaid ka teistes riikides," põhjendas Helmi palgatõusu rahandusminister Sven Sester.

Peadirektori asetäitjal Egon Veemäel tõusis palk 4200 eurolt 5400 eurole. Veermäe palgatõusu põhjendas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Rainer Laurits sellega, et Veermäe vastutab samuti maksu- ja tolliameti põhivaldkondade igapäevase juhtimise ja strateegiliste eesmärkide täitmise eest ning seetõttu on peadirektori otsusel asetäitja töötasu peadirektoriga samas suurusjärgus.

"Lisaks on Egon Veermäe juhtimisel viimasel paaril aastal viidud ellu võtmetähtsusega projekte, mille tulemusel on maksulaekumine kasvanud märkimisväärselt. Oleme alustanud ka uue e-MTA loomist, mis peab olema maksumaksjate teenistuses järgmised aastakümned. Projekti õnnestumises on võtmetähtsusega, et e-MTA eestvedajate, see tähendab keskastmejuhtide motivatsioon oleks kõrge," lisas Laurits.

Riigiameti juhtide palkade arvestusel kehtib üldjuhul loogika, et ametite peadirektorid kantsleri ja ministri palkadest kõrgemat tasu ei saa.

Kuid on mõned erandid, nagu näiteks maanteeameti, maksu-ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti peadirektorid, kelle tasu on kõrge sõltuvalt valdkonna keerukusest.

Konteksti mõttes tasub öelda, et peaminister Taavi Rõivase põhipalk on 5200 eurot ja teistel ministritel 4420 eurot.