Seda on poole vähem kui riigieelarvet koostades planeeriti. Toona planeeriti võtta riigifirmadest dividende 183,9 miljonit eurot. See tähendab, et võrreldes möödunud aastaga eraldatakse dividende 35 miljonit eurot ehk 27 protsenti vähem.

Riik lähtub dividendide määramisel iga konkreetse ettevõtte majandustulemustest, eelkõige puhaskasumist ja kavandatud investeeringutest. Kokku maksab dividende 12 riigi äriühingut.

Suurimad dividendide maksjad tänavu on AS Tallinnas Sadam 35 miljoni euroga, AS Elering 31 miljonit euroga ning Lennuliiklusteeninduse AS 10,9 miljonit euroga. Järgnevad AS Eesti Loto 8,1 miljoni euroga, AS Eesti Teed 4 miljoni euroga, AS Eesti Post 1,3 miljoni euroga ja AS Andmevara ühe miljoni euroga.

„Riik lähtub dividendide määramisel iga konkreetse ettevõtte majandustulemustest, eelkõige puhaskasumist ja likviidsusest,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Head majandustulemused võimaldavad planeeritust suuremat dividendi jaotust kaheksal ettevõttel. Samas vähendame heaperemeheliku omanikuna Eesti Lootsi planeeritud dividendisummat ega võta dividende Eesti Energiast, kuna energiaturud on madalseisus. Sellega toetame pikemas perspektiivis riigi võimalusi oma ettevõtetelt kestlikult tulu saada.“

Sester lisas, et selleks aastaks planeeritud dividendide summad otsustati eelmise aasta sügisel ning nagu ikka, planeeritud summad vaadatakse otsustamise hetkel üle ja dividendisummasid vajadusel korrigeeritakse.

"See on tavapärane. Dividendiettepanekute koostamisel hindame äriühingute dividendide maksmise võimekust, arvestades järgnevate perioodide prognoositavat rahavoogu ja investeerimisvajadust ning praegust kapitalistruktuuri ja likviidsete varade mahtu," selgitas rahandusminister.

"Praegusel hetkel planeerime riigieelarvesse dividende vähendatud mahus ning seda tasakaalustab osaliselt tänane parem maksulaekumine," lisas Sester.

Ühest senisest suurimast dividendide maksjast Eesti Energiast riik tänavu dividende seega võtta ei plaani. Seda põhjendatakse asjaoluga, et ettevõtte kasum ja rahavood on vähenenud nafta madala maailmaturuhinna, samuti madala elektrihinna tõttu.

Riigil on tegutsevaid äriühinguid 34, millest 31-s on riik ainuomanik või otsustusõigusega. Äriühinguid on seitsme ministeeriumi valitsemisalas ning ühe äriühingu osaluse valitseja on RMK.