Selle aasta 1. jaanuaril jõustus uus raamatupidamise seadus. Selle järgi jaotatakse ettevõtteid nii:

Mikroettevõtja

See on osaühing, kelle näitajad aruandeaasta bilansipäeval peavad vastama kõikidele järgmistele tingimustele:

  • varad < 175 000 eurot,
  • kohustised ≤ omakapital,
  • müügitulu < 50 000 eurot,

Peab olema üks osanik, kes on ka juhatuse liige.

Nõutav aruande tüüp: mikroettevõtja lühendatud aastaaruanne.

Muud võimalikud aruande tüübid: väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne, täismahus raamatupidamise aastaaruanne.

Väikeettevõtja

Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

  • varad 4 000 000 eurot,
  • müügitulu 8 000 000 eurot,
  • keskmine töötajate arv 50 inimest.

Nõutav aruande tüüp: väikeettevõtja lühendatud aastaaruanne.

Muud võimalikud aruande tüübid: täismahus raamatupidamise aastaaruanne.

Keskmise suurusega ettevõtja

Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval võib vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

  • varad 20 000 000 eurot,
  • müügitulu 40 000 000 eurot,
  • keskmine töötajate arv 250 inimest.

Nõutav aruande tüüp: täismahus raamatupidamise aastaaruanne.

Teisi võimalikke aruande tüüpe keskmise suurusega ettevõtja kasutada ei saa.

Suurettevõtja

Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval ületavad vähemalt kaks järgmisi tingimusi:

varad 20 000 000 eurot,

müügitulu 40 000 000 eurot,

keskmine töötajate arv 250 inimest.

Nõutav aruande tüüp: täismahus raamatupidamise aastaaruanne.

Teisi võimalikke aruande tüüpe suurettevõtja kasutada ei saa.

Loe rohkem: www.bdo.ee/kasulik-info/