Liivamägi märkis, et maksumenetluse alustamiseks peavad ametile kättesaadavad muud andmed samuti andma põhjust esitada konkreetsele ettevõttele/ettevõtjale täpsustavaid küsimusi.

„Nn Panama paberitest saadav info võib olla meile aga oluliseks vihjeks tähelepanu suunamisel konkreetsetele asjaoludele. Kuna maksumenetlused on maksusaladuse kaitse all, siis kindlasti ei saa me võimaliku kontrollitoimingu fakti kinnitada konkreetsete isikute puhul,“ lausus ta.

Liivamägi sõnul peavad nad võimalike maksumenetluste puhul arvestama ka seaduses ettenähtud maksumääramise aegumise 5-aastase tähtajaga. „Arvestades, et tähtaja sisse peab jääma kogu vajaliku info kogumine ja tõendamine, siis on suurem võimalus jõuda tulemusteni värskemate rikkumistega,“ lausus ta.