Üks võimalus on hoiustada raha pangas. See on turvaline ja pank pakub garanteeritud tootlust. Paraku on see garanteeritud tootlus nullilähedane. Nii Eesti kui ka Euroopa suurimates pankades on hoiuste intressimäärad nulli lähedal. Mõnes väiksemas pangas on heal juhul võimalik teenida üks protsent tootlust aastas. Hoiuse ennetähtaegsel katkestamisel ei teeni hoiustaja muidugi mitte midagi.

Ühisrahastus tõttab appi

Finantskriisis näpud kõrvetanud ning uute regulatsioonide ning üleüldise bürokraatiakoorma all on pangad tegevust koomale tõmbamas. Pangad on hea meelega nõus rahastama riskivabasid ettevõtteid ja eraisikuid. Pangast krediiti taotlev ettevõte peab ette näitama kinnisvaratagatise, käenduse või kommertspandi. Seejuures ei arvesta pank planeeritud projekti tasuvuse ja ettevõtte kasvuga, loeb vaid pakutava tagatise suurus. Pangad jätavad kõrvale paljud jätkusuutlikud ettevõtted ning pika krediidiajaloota eraisikud. Laenude intressimäärad on justkui madalad, aga tegelikult pääsevad odavale laenurahale ligi vaid suurimad ettevõtted.

Tekkinud tühimikku on asunud täitma ühisrahastusettevõtted. Ühisrahastuse kaudu on võimalik investeerida nii eraisikute laenudesse, ärilaenudesse, arvetesse kui ka kinnisvarasse. Eraisikutele krediiti vahendavaid portaale on Eestis mitmeid, neid iseloomustab hea tootlus ning investeeringute pikk kestus — tavaliselt 2–3 aastat, osade laenajate puhul isegi 5 aastat. Ka kinnisvarasse investeerides tuleb arvestada vähemalt aastase ootamisajaga. Tootlused on kõigis portaalides üsna head, seda eriti alternatiividega võrreldes. Sageli otsivad inimesed võimalust säästude lühiajaliseks investeerimiseks; kinnisvara, ärilaenud ja eraisikutele antud laenud on selleks liialt pika kestusega.

Kuhu paigutada lühiajaline raha?

Raha lühiajaliseks paigutamiseks sobib arvetesse investeerimine. Ettevõte, kes on müünud kaupu või teenuseid, esitab tellijale arve. Sageli on tellijaks suurem ettevõte, kes nõuab 30–60 päeva pikkust maksetähtaega. Et väikeettevõte saaks kasvada, siis soovib ta raha kiiremini kätte saada. Ta müüb arve väikese allahindlusega investoritele. Investorid saavad investeeritud summa ja teenitud intressitulu kätte maksetähtpäeval, mil tellija tasub talle esitatud arve. Allahindlus katab investorite tootluse ja Investly teenustasu, selle suurus on tavaliselt 1,5–2,8% arve väärtusest 30 päeva kohta.

Investeerides arvetesse Investly portaali kaudu on investoritel võimalik teenida 1–1,3% kuus ehk 12–16% aastas. Arved müüakse oksjoni käigus ja iga investor võib ise valida millise kestusega arvetesse ta raha soovib paigutada. Võimalik on investeerida nii kahe nädala kui ka kahe kuu pikkustesse arvetesse. Ka väikeinvestoritega on arvestatud — alustada võib kõigest kümne euroga. Kusjuures teenitud raha jääb täies mahus investoritele, sest Investly ei küsi investorite käest mitte sentigi teenustasu.

Mida peaks teadma arvete ostmise kohta?

Investly arvete müügi teenus on suunatud väikestele ja keskmistele Eesti ettevõtetele. Arve tasujaks on üldjuhul mõni suurem Eesti ettevõte — alates jaekaupade kettidest kuni suurte ehitusettevõteteni. Suurte ettevõtete krediidivõimekus on üldjuhul väiksematest parem ning see väljendub ka kõrgemas krediidireitingus. Ka on suuremad ettevõtted üldjuhul kauem tegutsenud, mis tähendab, et neil on pikaajalised suhted klientide ja tarnijatega, see annab neile alustavate ettevõtete ees konkurentsieelise.

Uusi arveid tuleb müügile iga nädal ning need müüakse oksjoni käigus. Oksjoni alguses pannakse paika rahastamiseesmärk ja intressimäär. Investoritel on võimalik valida pakkumise suurus ja intressimäär, millega nad on nõus osalema. Oluline on märkida, et teenitud tootlus sõltub arve kestusest — mida pikem kestus, sest enam investor teenib, sest teenitud intress on tasu raha kasutamise eest ja see sõltub sellest, kui kaua investori raha kasutatakse.

Investeerimisel tuleks meeles pidada ka hajutamist ning hoiduda kõigi säästude ühte arvesse investeerimisest. Investly käive on viimaste kuude jooksul oluliselt kasvanud ning iga nädal tuleb oksjonile mitu uut arvet. Investeerimise lihtsustamiseks on portaalis võimalik kasutada ka automaatpakkujat. Tegemist on küll Beta versiooniga, mis tähendab, et automaatpakkuja funktsionaalsus on mõnevõrra piiratud, kuid lihtsamate pakkumiste tegemiseks on see sobilik. Suvel on oodata ka automaatpakkuja täiustatud versiooni.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid