Kohtuvaidlus Arricano ja Stockmani vahel sai alguse 2010. aastal sõlmitud lepingust, mille kohaselt Arricano sai õiguse osta Stockmani osaluse Assofitis. Selle hulka kuulus ka Sky Mall.

Kohus tuvastas, et Stockman astus lepingut rikkudes „samme Assofiti varade omandamiseks“. Sellele tuginedes kohustaski kohus Stockmani aktsiaid Arricanole üle andma.

Tederi ettevõte Arricano Real Estate vajas 2010. aastal Ukrainas partnerit Sky Malli ehituse jätkamiseks ja projektiga liitus Ukraina ettevõtja Andrei Adamovski, kes nõustus osalema, kui saab endale 50%+1 aktsia. Nii jäi Arricanole 50%-1 aktsia. Tegelikult ei olnud Tederil plaanis kontrollpakki müüa, vaid ta tahtis ajutist investeeringut.

Arricano allkirjastas Adamovski ettevõtte Stockman Interhold S. A.-ga (Stockman) lepingu, mis andis Arricanole aktsiate tagasiostuõiguse. Arricano jäi aga pika ninaga, sest Stockman keeldus aktsiaid müümast, pöördudes kohtusse. Adamovski vahetas välja ka Sky Malli juhtkonna ning Tederile kuuluva Arricano Grupi inimesi Sky Malli kontorisse ei lubatud.

Kuni Londoni arbitraažikohtu otsuseni oli Teder kaubandus-meelelahutuskeskuse omanik ainult formaalselt, ei saanud mõjutada ettevõtte tegevust ega saanud ka osa kasumist.