Üksikute omaduste kaalumise asemel tuleks pigem vaadata mustrit, mis moodustub teadmistest, oskustest ja väärtustest, mis iseloomustavad head juhti.

Olenemata ettevõtte tegevusalast ja omandivormist peavad tänapäeva juhid olema väga head viies valdkonnas.

Esiteks, suurepärased juhid on väga head enesejuhtijad ja enese arengusse investeerijad. Kuid tulemuslikke liidreid ei saa kirjeldada pelgalt selle kaudu, mida nad teavad ja teevad. Kes nad on inimestena, omab suurt rolli selles, kuidas nad saavutavad tulemusi teisi kaasates.

Kolmandaks, suurepärased juhid kujundavad tulevikupilti ja seavad sihte. Nad teavad vastust küsimusele: „Kuhu me teel oleme?” ja hoolitsevad selle eest, et inimesed mõistaksid valitud suunda.
Neil on tõsi taga

Suurepärased juhid viivad asjad ellu. Nad teavad, kuidas luua töötavaid süsteeme, mida teha ise ja mida delegeerida, nad loovad oma meeskonnas koostööd, peavad lubadusi ja viivad muudatused ellu. Nad saavad asjad tehtud!

Ning viimaks, suurepärased juhid on oskuslikud talendijuhid. Nad panevad kokku häid tulemusi saavutavaid meeskondi ja teavad, missuguseid teadmisi ja oskusi on tema tiimil vaja täna ja tulevikus. Nad teavad, kuidas leida, luua ja siduda organisatsiooniga tõeliselt häid tegijaid. Nad arendavad inimesi ja loovad pühendumust ning lojaalsust.

Igaühest juhti ei saa ehk liidripotentsiaali ennustavad käitumised

Raamist väljas mõtlemine:

 • üldistamisoskus;
 • oskus luua ootamatuid, kuid kasulikke seoseid;
 • loov mõtlemine;
 • laiemate probleemide tunnetamine ja pikaajalise perspektiivi nägemine;
 • keeruliste teemade lihtsustamine.

Uudishimu ja valmisolek õppida:

 • tunneb huvi enama vastu, kui tema roll tavapäraselt ette näeb;
 • võtab vastu uusi ja väljakutseid esitavaid rolle;
 • võtab riske uute asjade proovimisel;
 • lai silmaring ja huvi ümbritseva vastu.

Teistest arusaamine ja empaatia:

 • kuulab hoolikalt ega torma tegema järeldusi teiste inimeste ja nende motiivide kohta;
 • on motiveeritud teisi mõistma;
 • kohtleb teisi lugupidamisega;
 • näeb teistes pigem positiivset kui vigu ja puudujääke;
 • toob kaaslastes esile parima.

Emotsionaalne tasakaal:

 • säilitab emotsionaalse tasakaalu ka keerulistes situatsioonides;
 • saab üle ja õpib oma vigadest;
 • ei süüdista teisi;
 • otsib ise tagasisidet, analüüsib seda ja teeb enda jaoks järeldusi;
 • keskendub sellele, mis on grupile tervikuna parim (ei näe kõiki teemasid personaalse karjääri võtmes).

Lia Ratnik, Dreamleader