Kõikide varasemate sarnaste juhtumite uurimiseks TJA poolt läbi viidud menetluste tulemused näitavad, et kodutarbija gaasiseadmetega seotud õnnetuste peamiseks põhjuseks on omavolilised ehitus- ja seadmete ümberpaigaldustööd ilma spetsialiste kaasamata ehk ruumide planeeringut ning tehnosüsteeme on valesti muudetud. Kontrollide tulemustele tuginedes soovitame järgmist:

1. Tagage õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumi
Ruumi uks peab olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga suurusega vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Kui hoone välisseinas värskeõhu sissepuhke avad puuduvad, tuleks vanni või duši alla minnes avada aken.

2. Lõõre tuleb puhastada vähemalt kord aastas
Tähelepanu tuleb pöörata ka hoonete renoveerimisele, et peale remonti oleks lõõrides tõmme säilinud. Akende vahetuse korral peab korteris säilima loomulik ventilatsioon. Ventilatsiooniavad välisseinas ei tohi olla suletud.

3. Tellige korstnalõõride uuring
Et tuvastada lõõride õige kasutuskord tuleb teostada korstnalõõride uuring kõrgema pädevusega korstnapühkijalt.

4. Tellige gaasiseadmete hooldus kord aastas
Kontrollida tuleb ka õhu pealevoolu seadmesse ja seadmest põlemisgaaside väljumist. Selle teenuse peavad tellima gaasiseadmete omanikud ise.

5. Ostke ja paigaldage vingugaasi andur
Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.

6. Vahetage välja vanad ilma ohutusautomaatikata gaasiseadmed või laske nende toimimist kontrollida
Pidage meeles, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Hoidke enda ja oma lähedaste elu!