Vastavalt hanke pakkumisele on riigieelarvest makstava ühistranspordi sihtotstarbeline toetus ühele reisile lennuliinil Tallinn-Kuressaare-Tallinn 1980 eurot ja Tallinn-Kärdla-Tallinn 1520 eurot. Lennumaht jääb sarnaseks võrreldes eelmise vedajaga, ehk 12 lendu nädalas liini kohta.

Graafiku kohaselt toimub hommikune lend Kärdlast Tallinna 07:45 ja Kuressaarest Tallinna 09:30 ning õhtune lend Tallinnast Kärdlasse 17:00 ja Tallinnast Kuressaarde 18:35. Nädalavahetuse hommikused väljumisajad on argipäevade omadest hilisemad.

Transaviabaltika kasutab põhilennukina 19-kohalist lennukit Jetstream-3200. Asenduslennukina ja sõltuvalt maavanemate ning ettevõtte lepingu allkirjastamise ajast võib ettevõte kasutada lepinguperioodi alguses ka 19-kohalist lennukit LET L-410.

Praegune hange korraldati Kärdla ja Kuressaarega lennuühenduse taastamiseks arvestades maavalitsustele eraldatud riigieelarvest makstava toetuse suurust.
Leping pakkumise võitnud ettevõttega kestab kuni 31. maini 2019. Lepingu allkirjastavad maavanemad.

Samaaegselt on käimas laiem analüüs, kuidas terviklikult tagada Eestis hea kvaliteediga regionaalsed lennuühendused tulevikus. Uus riigihange tuleb 2018. aastal.

Lennuühendus Saaremaa ja Hiiumaaga katkes aprilli alguses, mil lennuamet keelas senisel operaatoril Aviesel lendamise, kuna neil oli probleeme ohutusnõuete täitmisega.