Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu hindab linna äriühingute möödunud aasta tegevust ja majandusaasta töötulemusi igati headeks ning avaldas lootust, et sama edukalt jätkatakse ka käesoleval aastal. „Meie äriühingute head majandustulemused peegeldavad ühelt poolt aktsiaseltside väga head arendustegevust ning teisalt seatud eesmärkide ja investeeringute õigsust,“ nentis Sarapuu pressiteenistuse vahendusel.

Abilinnapea sõnul lõpetas Tallinna Linnahalli AS küll möödunud aasta 34 368 euro suuruse kahjumiga, kuid avaldas lootust, et peagi pöördub ka linnahall õitsengule. „Teatavasti on Tallinna linn seadnud eesmärgiks linnahall korda teha ning vastavalt linnavolikogu otsusele peaks täielikult uuendatud linnahall juba 2019. aasta kevadeks avamisvalmis olema,“ märkis Sarapuu.

Tallinna Linnatranspordi AS-i konsolideeritud bilanss näitab, et ühistransporditeenust osutav munitsipaalettevõte lõpetas 2015. aasta 59,6 miljoni euro suuruse puhaskasumiga. Linnavalitsus otsustas aktsiaseltsi 2015. majandusaasta puhaskasumi jätta jaotamata. 31. detsember 2015 seisuga oli aktsiaseltsi bilansimaht 161 miljonit eurot (seisuga 31.12.2014 oli see 97,6 miljonit eurot).

Bilansimahu suurenemine on põhiliselt tingitud põhivara suurenemisest 54,5 miljoni euro võrra. Kohustused kokku moodustasid 72,2 miljonit eurot ja omakapitali suurus oli 88,8 miljonit eurot. Aktsiaselts teenis 2015. aastal tulu 119,5 miljonit eurot. Tallinna linnalt laekus linnaliinidel osutatavate teenuste (teostatud liinikilomeetreid) eest tulu 59,6 miljonit eurot.

AS-i Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus lõpetas 2015. majandusaasta 170 500 euro suuruse puhaskasumiga ning linnavalitsus otsustas selle jätta jaotamata. ASi Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus müügitulu moodustas 2015. majandusaastal 4 454 236 eurot, mille juures teeniti ärikasumit 878 204 eurot ning puhaskasumit 170 500 eurot.

Müügitulu suurenes võrreldes 2014. majandusaastaga 754 921 euro võrra, mis moodustab ca 20%. Aktsiaselts maksis 2015. majandusaastal eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt Tallinna linnale dividendi summas 1 000 000 eurot, millele lisandus tulumaks 250 000 eurot. 2015. aastal investeeris ettevõte põhivarasse jäätmekütuse tootmise seadmete soetamiseks 220 500 eurot.

AS Tallinna Soojus lõpetas 2015. majandusaasta 2 510 788 euro suuruse puhaskasumiga. Linnavalitsus otsustas kanda aktsiaseltsi 2015. majandusaasta puhaskasum 2 510 788 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasumist, mis seisuga 31.12.2015 moodustas 24 064 580 eurot, 289 212 eurot dividendina Tallinna linna eelarvesse. Ühtekokku kantakse Tallinna linnale dividendi 2 800 000 eurot.

ASi Tallinna Tööstuspargid 2015. majandusaasta puhaskasum oli 123 424 eurot. Linnavalitsus otsustas selle jaotada järgmiselt: 6200 eurot kanda kohustuslikku reservkapitali ning 117 224 eurot jätta jaotamata.