Kui ministeeriumilt oleks tulnud tagasiside, et juhul, kui linn toetab lennuühendust 49 000 euroga aastas suurema lennuki saamiseks ning see sattunuks täpselt viimase volikogu istungi ajale, ei oleks pidanud erakorralist volikogu istungit kokku kutsuma.

“Läbirääkimiste faas oli alles sellises staadiumis, et me ei pidanud sinnani jõudma ja ei olnud teada, kas kõik klapib meie volikogu ajaga,” selgitas Kallas. Ta nimetas praegu veel tegemata sammu viimaseks päästerõngaks protsessi mõjutamiseks.

Võttis kõik õlekõrred appi

“Linnapeana on mul kohustus kõik õlekõrred appi võtta. Nägin, et see on ainus variant,” ütles Kallas. Linnapea väitel oli ministeerium teadlik võimalusest, et linn oleks vajadusel võinud kolme aasta jooksul välja käia 150 000–200 000 eurot, kui sellest sõltuks suurema lennuki liinile saamine.

“See raha lihtsalt oleks tulnud leida ja tänaseks teame, et suurema lennuki reisi maksumuse vahe võrreldes väiksemaga oleks aastas olnud mitmed suurusjärgud väiksemad Kuressaare poolt lubatust,” sõnas Kallas.

Kuigi juriidiliselt linna otsust siin taga veel ei ole, pakkus Kallas selle variandi ministeeriumile välja lootuses, et linnapea sõna maksab ka midagi.

Tõenäoliselt oleks linnapea ettepanek volikogus läbi läinud. “Küsisin koalitsiooninõukogult arvamust ja ka nemad olid sama meelt, et lennuliiklus on meie jaoks hetkel ülimalt oluline ja vajadusel peame olema valmis ise selle arengusse panustama,” märkis Kallas. Ta oli valmis toetust esimesel võimalusel linnavolikogu ees kaitsma ja on ka ise üsna veendunud, et volinikud oleksid ettepanekut toetanud.

/.../

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi väitel olid hankekomisjoni töösse kaasatud maavalitsused, kes esindasid ka kohalikku kogukonda.


“Meile teadaolevalt suheldi omavahel aktiivselt. Oluline on täpsustada, et Saaremaa ja Hiiumaa ettevõtjate ning kohaliku kogukonna ettepanekuid on arvesse võetud võimaluste piires,” ütles Linnamägi.

Nii näiteks arvestas ministeerium hanketingimuste kujundamisel reiside marsruudiga (esimene reis toimub Kärdla suunal), reiside väljumisaegadega (esimene reis Tallinnast Kärdlasse toimub kell 7 ning õhtune reis kell 17, esimene reis jõuab Kuressaarest Tallinna kella 10 paiku), reisidega nädalavahetusel (lisandus laupäevane reis) ning elanikele tagati ka piletimüügi võimaldamine kohalikus lennujaamas (Kärdlas sularaha eest).

“Senine täitumus ei soosiks 30-kohalist lennukit, sealhulgas tuleks arvestada, et pileti hind reisijale on 30-kohalise lennukiga oluliselt kallim,” lausus Linnamägi.

Ministeerium koostas hanke tingimusel, et tuleb arvestada 2016. eelarveaastaks maavalitsustele eraldatud ühistranspordi toetusega.

“Täiendavaid finantseerimisallikaid hanke koostamise etapis välja ei käidud, seetõttu ei ole sellega ka arvestatud, kuivõrd kokkuleppeid linnavalitsuse ja maavalitsuse vahel sõlmitud ei ole,” põhjendas Linnamägi.