Eesti ülikoolide lõpetajatest on kõrgeim keskmine palgatase TTÜ doktoritel, kelle keskmine sissetulek on 1900 eurot kuus. Eesti doktorikraadiga ülikoolilõpetaja keskmine sissetulek on 1623 eurot, magistritel vahemikus 1350-1437 ning bakalaureustel vahemikus 1061-1318 eurot.

Uuringu järgi on kõrgeim keskmine palgatase TTÜ IT ning sotsiaalteadused lõpetanud doktoritel 2300 euroga, samuti Tehnikaülikooli IT bakalaureustel ja magistritel üle 2000 eurose keskmise sissetulekuga.

TTÜ õppeprorektor Jakob Kübarsepp kinnitab: „TTÜ lõpetajad on jätkuvalt tööturul edukad – nii kinnitab taas ülikoolilõpetajate sissetulekute uuring. Võrreldes teiste Eesti ülikoolide lõpetajatega on TTÜ vilistlastel kõrgem sissetulekute tase. Jätkuvalt tasub õppida reaalerialasid – IT-d, tehnikaalasid, näiteks mehhaanikat, energeetikat, elektroonikat, ehitust. Sel suvel Tehnikaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja ka doktoriõppesse sisseastujad teevad kasuliku valiku.“