Ülemiste City ärilinnakus 63 ettevõtte seas läbiviidud uuringu kohaselt on 71 protsenti varasemalt välistöölisi palganud ettevõttetetest nõus jätkama välismaalaste värbamisega ning 24 protsenti kaaluks seda.

Varasema samalaadse kogemuseta ettevõtete seas pidasid välismaalase palkamist väga tõenäoliseks vaid 21 ning kaaluma oli valmis 41 protsenti vastanutest.

Magistritöö autori Grete Adleri sõnul on Eesti ettevõtete arenemise ja kasvamise üheks suurimaks probleemiks kvalifitseeritud spetsialistide ning oskustööliste puudus.

“2020. aastaks väheneb Eestis tööealiste inimeste arv 50 000 võrra ning välistööjõu kaasamine võiks seda probleemi leevendada,” ütles Adler ja lisas, et tööandjate valmisolek teisest rahvusest inimesi palgata on kriitilise tähtsusega.

Uuringu tulemustest nähtub, et suurel hulgal ettevõtetest puudub välistööjõu värbamise kogemus ning olulisemad kitsaskohad on muutuste elluviimine töökeskkonnas ning värbamisprotsessi keerukus.