Hinnanguliselt on Ericssoni osakaal tema sõnul umbes 10% kaubaekspordist. Majanduse lisandväärtuse mõttes on mõju väiksem. Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise haru lisandväärtus kokku oli möödunud aastal veidi üle saja miljoni euro, mis teeb veidi üle 1% kogu ettevõtlussektori loodud lisandväärtusest.

Kuna koondamise tõttu ei looda juurde insener-tehnilisi töökohti,oleks see Palmi sõnul seda enam negatiivne uudis. Üldine suundumus on, et riistvara tootmine toimub võimalikult väikeste tootmiskuludega riikides ja tarbijale võimalikult lähedal.

Osalemine üha rohkem insener-tehnilistes tehnoloogia valdkondades, sh tarkvara arendustes on Palmi sõnul teenuste eksporti silmas pidades Eestile kasvuks strateegiliselt tähtis. Programmeerimise ja konsultatsioonide haru kahe viimase aasta keskmine lisandväärtus küündis 220 miljoni euroni, mis on elektroonikaharust kaks korda suurem.

Kõik ei saa tema sõnul aga olla insenerid ja IKT-spetsialistid. "Väiksema lisandväärtusega töökohad on sama tähtsad ja võivad kaduda kiiremas tempos, kui lisandub uusi kõrgemapalgalisi töökohti," laussu ta.