AS-i Tallink Grupp juhatuse esimehe Janek Stalmeistri sõnul on ettevõttel suur au, et spetsiaalselt Tallinna-Helsingi liini jaoks kujundatud keskkonnasäästliku laeva ristiemaks saab olema Soome Vabariigi endine president Tarja Halonen. „Megastar sümboliseerib meie ühiseid väärtuseid – vastutustunnet Läänemere tervise ning kahe riigi majandusliku käekäigu ja koostöö osas“, märkis Stalmeister pressiteenistuse vahendusel.

Megastari ristimine ja vettelaskmine toimub 1.juulil 2016 Meyer Turku laevatehases Soomes. Tseremoonial on kavas ristiema poolne laeva õnnistamine koos kõne ja šampanjapudeli purustamisega laevakere vastu. Ühtlasi avatakse kuivdoki ventiilid laeva vettelaskmiseks.

Soome poliitikust Tarja Halonen, kelle võõrkeeleoskus kätkeb ka eesti keelt, oli Soome Vabariigi president aastatel 2000 – 2012. Ta oli Soome esimene naispresident. Aastatel 1979 – 2000 oli Halonen Soome parlamendi liige, sealhulgas ka välisministrina. 20 aastat oli Halonen Helsingi linnanõukogu liige.

Halonen on presidendina kui ka sellele järgnenud ajal Soomes ning rahvusvahelisel areenil pööranud palju tähelepanu looduskeskkonna, inimõiguste, soolise võrdõiguslikkuse ning jätkusuutliku arenguga seotud teemadele.

Hetkel teeb ta seoses jätkusuutliku arengu osas tihedat koostööd ÜRO-ga. Halonen kuulub ka WWF Finland usaldusisikute nõukogusse ning on Centrum Balticumi nõukogu esinaine.

Eesti Vabariigi president on Haloneni tunnustanud 1995. aastal Valgetähe I klassi teenetemärgiga, 2000. aastal Maarjamaa Risti ketiklassi teenetemärgiga ja 2007. aastal Valgetähe ketiklassi teenetemärgiga. Alates 2004. aastast on Halonen ka Tartu Ülikooli audoktor.