U.S Trust uuris vähemalt 3 miljoni dollarilise investeeritava varaga 700 inimese rikkaks saamise lugu.

„Rikkad Ameerika perekonnad hindavad kõrgelt väärtusi ja oma uskumisi, mitte ei ole saanud rikkaks kasvades üles rikkas perekonnas,“ ütles U.S. Trustis uuringu läbiviinud Chris Heilmann. „Nad ei ole saanud rikkaks rahaliste eeliste või päranduse kaudu, vaid perekonna põhiväärtustest kinnipidamise ja distsiplineerituse teel.“

Enam kui kolmveerand küsitletud rikastest kasvasid keskklassis või sellest madalama rikkusega perekonnas. Enamus teenis oma varanduse tööga ja investeerides.

Nad valisid ühe kolmeks rikkaks saamise teest – teenimise, investeerimise või ettevõtjaks hakkamise. Ainult 10% küsitletud rikastest said rikkaks pärimise teel. Kiirelt ei saavutatud edu ühelgi kolmest valitud teest.

Suur grupp investeerides rikkaks saanutest ütlesid, et selles tegevuses ei olnud midagi seksikat ning tulemus ei tulnud kiiresti. Igast kaheksast seitse said rikkaks traditsioonilise aktsiate ja võlakirjade osta-ja-hoia strateegiaga. Nendest enam kui 80% kirjeldasid, et nad said rikkaks läbi paljude väikeste võitude mitte läbi suure investeerimisriski võtmise. Protsentuaalselt sama paljud pidasid olulisemaks pikaajaliste eesmärkide saavutamist mitte hetkevajaduste rahastamist.

Kuigi aastate 2008-2009 finantskriis ja 2000. aastal internetimulli lõhkemine võis heidutada osta-ja-hoia strateegia kasutamist, jäid nad investoriteks ka nendel rasketel aegadel. Ligi 60% küsitletud investoritest hoidsid vähemalt 10% investeeritavatest varadest rahas ja iga viiendal oli vähemalt 25% rahas.

„Kahtlemata on paljudel inimestel raha kaitseks turukõikumiste vastu,"„ ütles Heilmann. „Raha hoidmise põhipõhjuseks oli siiski valmistumine võimalusteks, olgu selleks langustel ostmine või trendiga kaasaminek.“

Rikkad eeldasid investeerides, et neil on pikas perspektiivis õigus kuigi lühiajaliselt võidi eksida. Seetõttu hajutasid nad riske ja jäid oma plaani juurde.

Selle asemel, et kogu aeg jälgida oma investeerimisportfelli ja hajutada liigselt arusaamatutesse varaklassidesse, said nad rikkaks aeglaselt distsiplineeritult planeerides, regulaarse investeeringute osakaalu rebalanseerides, veendudes portfelli vastavuses vanusele ja kasutades teisi igavaid taktikaid.

Paljud investorid ei aja endale asja liiga keeruliseks, kuna suudetakse osta heade ettevõtete väärtpabereid, mis maksavad aktsiatele dividendi ja neid hoitakse seni kuni pikaajaline investeerimisidee on jätkuvalt jõus.