Vahetult enne tänavust tulude deklareerimise perioodi algust õnnestus edukalt käivitada Uberi ja Taxify platvormide kasutajatele teenus, mille abil oli võimalik andmed teenitud tulu kohta otse maksuametile saata.

Lihtsustatult öeldes toimib see üpris sarnaselt maksuametile info edastamisega kodulaenu intresside kohta. Ka kodulaenu intresside edastamiseks tuleb eraisikul avaldada oma internetipangas soovi, et pank need andmed edastaks. Kui see on tehtud, siis jääb üle vaid oma tuludeklaratsioonil andmed üle kontrollida ning nende esitamine kinnitada.

„Tasutud maksude kogusummat ei ole võimalik täpselt öelda, kuna isikul võis olla veel muid täiendavaid tulusid ning samuti on võimalik teha tuludest erinevaid mahaarvamisi (näiteks kahe või enama lapse vanemana või kodulaenu intresside arvelt, FIE-de puhul ka ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised), millest sõltub ka reaalne maksmisele kuuluv summa või saab inimene hoopis tulumaksu tagasi,“ selgitas Rainer Laurits Ärilehele.

Lisaks Uberile on koos Taxify, Autolevi ja PostPaliga käimas projekt, mille tulemusel soovib maksuamet senist lahendust edasi arendada, et ka ettevõtjast vastava platvormi kasutajad saaksid mugavalt oma tulud deklareerida ning samal ajal ka ettevõtlusega seotud kulusid maha arvata.

Praeguste plaanide järgi valmib antud lahendus selle aasta jooksul.

Maksu- ja tolliameti (MTA) juht Marek Helm pakkus märtsis välja ambitsioonika idee, et kui täna on Eesti Uberi-juhtidel võimalus oma andmed MTA-le edastada digitaalselt, siis läbi Eesti maksuameti võiksid liikuda kasvõi kõikide maailma Uberi juhtide vastavad andmed, mis edastatakse omakorda konkreetsele riigile.

Kuigi maksuamet kinnitab jätkuvalt, et on valmis jagama oma kogemust ka teiste riikide maksuhalduritega ning nendega koostööd tegema, kuid hetkel midagi konkreetset veel töös ei ole.