Kui Eesti kavatseb järgida rahvusvahelist kliimapoliitikat, siis peaks majanduse energiamahukus lähiaastatel märgatavalt vähenema. Aga kuidas?

Vaata võrdlevast tabelist, kuidas on muutunud Euroopa riikide energiatarbimine kümne aastaga.