Samuti nõustatakse kontrolli käigus loomapidajaid bioohutuse taseme tõstmise võimalustest, teatas amet.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on viimased juhtumid näidanud, et kuigi bioturvalisuse nõuded on hoones täidetud, peab ka loomapidaja tegevus olema suunatud ohtude vältimisele.

"Peame olema ranged ja riske vähendama. Kui kontrolli käigus leitud puudusi pole võimalik viivitamata kõrvaldada, siis näitame üles nulltolerantsi. Sellisel juhul tootmise nõuetega vastavusse viimiseks enam lisaaega ei anta, vaid tehakse koheselt ettekirjutus seakasvatuse lõpetamise kohta," ütles Kalda ameti pressiteate vahendusel.

VTA palus mõistvat suhtumist seakasvatuste kontrollimisse, mis võib kaasa tuua viivitusi muude veterinaaria-alaste küsimustega tegelemisel.

Samuti kutsus amet elanikke tähelepanelikkusele. "Haiguse leviku seisukohast kujutavad ohtu ka laatadel ja turismitaludes näidatavad kodusead - nendegi puhul kehtib väljaspidamise keeld. Kui märkate kusagil kas või ühtainsat õues peetavat kodusiga, andke meile teada. Me võtame igat vihjet väga tõsiselt," ütles Kalda.

2016. aastal jõudis sigade Aafrika katk kolme Jõgevamaa farmi. 1. juulil diagnoositi seakatk Puurmanni ja Põltsamaa valla seakasvatustes, 4. juulil diagnoositi seakatk ka Saare valla farmis.