„Prototron rahastu, mille lõime aastal 2012 koos Tallinna Tehnikaülikooli ja Swedbankiga, et toetada Eesti leiutajaid, tudengeid ja ettevõtjaid esimese prototüübi ehitamisel, on teinud kiire ja väga eduka arengu. Kuna senist juhti Siim Lepiskit ootasid ees uued põnevad väljakutsed, tuli meil leida uus särav rahastu eestvedaja. Konkursi tulemusel osutus sobivaimaks kandidaadiks Jana Pavlenkova, kelle ülesandeks saab olema rahastu igapäevane juhtimine, kasvatamine ja üle-eestiliselt uute innovaatiliste prototüüpide leidmine„ kommenteeris uue juhi ametisse nimetamist Teaduspargi Tehnopol juhataja Jaak Raie.

TTÜ innovatsiooni ja ettevõtlussuhete prorektor Tea Varrak sõnas, et Prototron on ellu kutsutud ühelt poolt ettevõtlike ja ambitsioonikate ideede kogumiseks, jätkusuutlike meeskondade nõustamiseks ning edasisele arengule suunamiseks. „Teisalt aga ei saa mitte ainult uued ideed fondist toetust, vaid ka TTÜ teadlaste intellektuaalomandil põhinevad uuendused. Sellise rahastu toimimine koos teiste asutajatega loob kindlaid eeldusi ka ülikooli ettevõtluspotentsiaali avaldumiseks,“ lisas Varrak.

Uuel juhil on rahastu edasiviimise osas selge nägemus ja plaanid: „Tehnoloogiliste leiutiste rahastu on oma formaati õigustanud ning nüüd saab rohkem panustada seotud kogukonna laienemisse – oluline on erinevate sihtgruppidega suhelda, rahastu pideva nähtavuse tagamine ning partnerite ringi laiendamine. Oma peamist missiooni näen selles, et selgitada ja näidata Prototroni kui kindlat ja olulist sammu väljakutseid täis ja ägedas start-up teekonnas kõikidele huvitatutele. Pean oluliseks Prototronis osalenute lugude ja meelsuse levitamist, et innovatsioon ja ettevõtlus pole ainult eelvalitute pärusmaa ning ebaõnnestumised on ka arenemise sammud“ selgitas Jana Pavlenkova.

Swedbanki juhatuse liikme Heiki Raadiku ootus on, et Prototroni partnerite ring laieneb: „Meil on hea meel, et huvi Prototroni toetajate ringiga liituda on suurenenud, mis tõestab rahastu olulisust ettevõtluse ökosüsteemis. Ootame rahastuga liituma neid, kes soovivad toetada tehnoloogilise innovatsiooni teket Eestis ning olla osa meie iduettevõtete edulugudes.“

Jana Pavlenkova on avalikus sektoris arendusnõunikuna töötanud kümme aastat ning omab strateegilise juhtimise kogemust erinevatest sektoritest, sh lokaalse ettevõtlusfondi haldamine ning turismiasutuse juhtimine. Alates 2013. aastast töötas Pavlenkova Ida-Viru Maavalitsuses ning tõi piirkonda mitmeid uusi algatusi. Töötades Mäetaguse vallas viis ta ellu kaevandusveel baseeruva kaugküttesüsteemi ja veel mitmeid alternatiivkütteallikatel baseeruvaid pilootprojekte. Ta on osalenud ka Eesti Energia üleriigilise koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ENTRUM mentorina, kus tema juhendatav tiim võitis 2014/2015 hooaja peaauhinna.