Graafikult võib näha, et võrreldes 90 aasta taguse ajaga on suurtööstus- ja kesktööstusettevõtteid praegu ligi kolm korda rohkem, väiketööstusettevõtteid aga lausa ligi 15 korda rohkem!

Lisaks sellele, et 90 aasta jooksul on olnud meeletu eestlaste ettevõtlikkuse tõus, on näha, et tööstusettevõtete arv kasvab praegugi. Aastatel 2012-2015 on arvud pigem kasvavas trendis ning ainsana langes suurtööstusettevõtete arv 2013. aastal seitsme ettevõtte võrra, kuid 2014 oli juba jälle 18 ettevõtet rohkem. Ettevõtetest kõige suurema osa moodustavad tänapäeval töötleva tööstuse ettevõtted, mida oli kokku ligi 6000.

Tänapäevastes andmetes on liigitatud ettevõtteid vastavalt töötajate arvule - kus töötab vähem kui 20 inimest, on väikeettevõte, kesktööstusettevõtes töötab rohkem kui 20 aga vähem kui 100 inimest, ning suurtööstusettevõttes rohkem kui 100 töölist. Lisaks vajab mainimist, et kuna tegemist on erinevate definitsioonidega (puudub tolleaegne ettevõtete liigitamine) ei saa võtta suurusjärkude võrdlemist üks ühele.

Vaata graafikut ja võrdle!