Indeksi koostamisel võetakse arvesse kuut valdkonda:
  • tolli tegevust
  • taristu olukorda
  • rahvusvahelised saadetised (rahvusvaheline hinnakonkurents)
  • logistilist pädevust
  • saadetiste jälgimist (tracking and tracing)
  • õigeaegsust

Võrdlesime Eesti seisu naaberriikidega ja leidsime, et Eesti seis on Lätist ja Venemaast parem, kuid jääb alla Rootsile, Soomele ja ka Leedule.

Valdkondadest on Eesti seis kõige parem saadetiste toimetamise õigeaeguses (timeliness).