SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi nõukogu esimees Küllike Saar tsiteerib esmalt lastefondi 2015. aasta majandusaruannet: "2015. aastal oli Lastefondi töötajaskonna palgafond kokku 97 264 eurot, sellest töötajate brutopalk ja puhkusetasud 29 263 eurot."

„Siin on selgesõnaliselt kirjas, et töötajate töötasud on kokku 29 263 eurot, mis teeb meie kolme töötaja puhul ühe inimese brutotasuks 812,9 eurot, mitte 2021,6 eurot, nagu olete välja toonud artiklis. Ja ka see number ühe töötaja kohta ei ole korrektne, sest kaks kolmest töötajast olid aasta jooksul erinevatel perioodidel erineva koormusega tööl," tõi Saar välja.

Kuidas tekkis viga?

Saar tõi välja, et kuna töötajate ja abisaavatele lastele teenust osutavate spetsialistide palgad ei saa majandusaasta aruandes erinevatesse tabelitesse panna, siis pidid nad erinevate teenusepakkujate palganumbrid töötajate omadega kokku panema.

Töötajate brutotasud (3 töötajat) 29 262,58 eurot (sotsiaalmaksud ja töötuskindlustuse kulud vastavalt 9 656,67 eurot ja 120 eurot). Kõik kokku 39 039,25 eurot.

Sihtfinantseerimise läbi makstud töötasud, sotsiaalmaksud ja töötuskindlustue kulud füsiaterapeutidele, tegevusterapeutidele, logopeedidele, tugiisikutele jne 46 736 eurot. Mittesihtfinanteerimise läbi makstud töötasud, sotsiaalmaksud ja töötuskindlustue kulud füsiaterapeutidele, tegevusterapeutidele, logopeedidele, tugiisikutele jne 11 489 eurot.

Seega kokku: 39 039+46 736+11 489 = 97 246.

Seega ei moodusta tööjõukulud mitte 28% vaid 11% ja kui arvestada töötajate brutotasisid siis vaid 8%.

Ärileht vabandab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi ees tekkinud segaduse pärast. Kindlasti ei ole meie eesmärk fondi tegevust kuidagi kahjustada. Soovitame toetada annetustega nii lastefondi kui ka teisi Eestis tegutsevaid heategevusorganisatsioone.

Kel huvi, siis SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi saab annetusi teha just nii:

Helistades:

900 5025 kingid 5 eurot,
900 5100 kingid 10 eurot
900 5500 kingid 50 eurot

Tehes püsiva või ühekordse ülekande meie pangakontodele:

EE682200221015828742 (Swedbank)
EE261010220014910011 (SEB)
EE403300334408530000 (Danske)
EE791700017000285384 (Nordea)
EE527700771000610813 (LHV)