Jaanuaris teatas LHV Danske panga pensionifondide valitseja Danske Capital ostmisest. Mais lõpuleviidud tehinguga maksis LHV Danske fondide eest 10,9 miljonit eurot.

Pärast ainuosaluse omandamist esitas LHV Varahaldus avalduse enda ja Danske Capitali ühinemiseks, milleks on investeerimisfondide seaduse kohaselt vaja ka finantsinspektsiooni luba.

Koos ühinemisloa andmise otsusega peab finantsinspektsioon samal ajal tunnistama kehtetuks ka ühendatava fondivalitseja tegevusload. Nende tegevuslubade kehtetuks tunnistamine ei jõustu varem kui päeval, mil äriregistrisse on tehtud ühinemise kanne, teatas inspektsioon. Pärast ühinemist lõppeb Danske Capitali tegevus ning selle õigusjärglaseks saab LHV Varahaldus.