2015. aastal tõusis 15-74-aastaste tööhõive määr kümne aasta kõrgeimale tasemele: 65,2%. Teisalt on tööealise elanikkonna arv alates 2001. aastast sujuvalt vähenenud. Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on Eesti töötuse tase üpris madal.

Mullu tõusid palgad kõikidel tegevusaladel, enim kinnisvaras ja kõige vähem ehituses. Avalikus sektoris oli keskmine brutokuupalk 1105 ja erasektoris 1050 eurot. Palga ostujõudu näitava reaalpalga kasv on olnud püsiv, ent ei tähenda Kruselli hinnangul järele jõudmist lääneriikide tasemele. Olukorra päästab Eesti madal hinnatase, mis on ligi veerandi võrra pisem kui EL keskmine.

Vaatamata positiivsetele suundumustele teeb Krusellile muret nähtus, kus "töötamine on eeldus toimetulekuks, aga see ei pruugi tegelikult toimetulekut tagada."